Parakey

Genom att integrera Parakey och Wondr skapas och distruberas digitala nycklar för inpassering utan manuell handpåläggning.

Parakey

Parakey är Nordens största och ledande leverantör av mobil access för inpassering. Parakey reducerar manuell administration, underlättar incheckning och skapar en positiv kundupplevelse för både medlemmar och personal.

Läs mer på parakey.co

Värdet med integrationen

Genom att integrera Wondr med Parakey erbjuds era medlemmar ett smidigt och digitalt medel för att enkelt ha access till anläggningen oavsett tid på dygnet. Styr vilka medlemskap som ska vara kopplade till digitala nycklar och åtkomst till dörrar.

  • Automatisk tilldelning av dörraccess
  • Digital nyckelhantering med Parakey molntjänst
  • Smartphone-appar till iOS och Android
  • Detaljerade händelseloggar
  • Automatiska säkerhetsuppdateringar

Försäljning

Joakim Ahlmén
Tel: 072-312 05 53
Mail: [email protected]

Support

Tel:
Mail:

Commenting is Disabled on Parakey