Beställning av kortbetalning

Avser Swedbank Pay

Generell information

Detta formulär behöver fyllas i för att Wondr ska kunna hantera återkommande betalningar via betal- och kreditkort, inlösenavtalet tillhandahålls utav Swedbank Pay.

De uppgifter du uppger kommer sedan ligga till grund för det slutgiltiga avtalet. Observera att innan detta formulär skickas in behöver organisationsnummer samt medlemsvillkor finnas synligt på er hemsida, annars finns det en risk att handläggningstiden för ansökan kommar att förlängas. Var även noga med att fylla i formuläret korrekt, svaren kan ej sparas. När du trycker på ”Skicka in” kommer formuläret att tömmas och det är då inskickat till Swedbank Pay, du behöver inte göra något mer.

Vid frågor kontakta Partner Support på Swedbank Pay

Mail: [email protected]
Tel: 08-585 903 70

  Fyll i nedan:

  Ansvarig på handelsplatsen:

  Ekonomiuppgifter:

  Ägarbild:

  Kontaktperson avtal

  Kontaktperson redovisning/ekonomi

  Teknisk leverantör av e-handelsplattform

  Verksamhet/Bransch

  Bolagsstruktur  Organisationsnummer på hemsidan

  Krav från BABS är att organisationsnummer måste finnas synligt på hemsidan, detta för att undvika onödig handläggningstid hos BABS.

  Ange vart (URL):

  Köpvillkor

  Köpvillkoren måste bifogas till Swedbank Pay och finnas tillgängliga på er hemsida, nedan finner ni ett förslag för köpvillkor.

  Förslag på Svenska köpvillkor!

  Wondr skapar möjlighet till framgång, lönsamhet och frihet